post

Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 

           Svetové združenie bývalých politických väzňov už v roku 2004 zabezpečilo v Kežmarku postavenie ojedinelého Pamätníka usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989.

Súčasťou odhalenia pamätníka bola dňa 29.3.2004 aj uskutočnená exhumácia a prevoz telesných pozostatkov obetí komunizmu Ondreja Brejku a Milana Dlubača, usmrtených v roku 1980 pri úteku do Rakúska. Títo nemohli byť dodnes dôstojne pochovaní. Bolo to aj posledné želanie dnes už nebohého otca Ondreja Brejku.
          Od roku 1991 sa pre nezáujem viacerých oslovených nepodarilo zrealizovať tento projekt, ojedinelý svojho druhu na území SR s uvedením štatistiky usmrtených.
           Ministerstvo financií SR schválilo poskytnutie príspevku vo výške 90 000,- Sk na projekt pamätníka zo zisku z lotérii, čím sa vytvoril predpoklad pre zdarne uskutočnenie tejto akcie. Táto suma síce postačovala na samotný pamätník, nestačila však na pokrytie nákladov spojených s exhumáciou, prevozom telesných pozostatkov a kremáciu Ondreja Brejku a Milana Dlubača. 
           Svetové združenie bývalých politických väzňov preto vyhlásilo verejnú zbierku a obrátilo sa na všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete s prosbou o poskytnutie hoci aspoň skromného daru, aby pri odhalení pamätníka mohol byť uskutočnený aj dôstojný pohreb obetí. Súčasťou pamätníka aj tabuľa s uvedením mien darcov a sponzorov, ktorí si to želali.

Celková suma ku dňu 25.6.2004: 147. 480,-Sk 

1. SZČPV……………………………………………………………………………………. 4.680,-Sk

2. Ministerstvo financií SR…………………………………………………………… 90.000,-Sk 

3. Ján Korpáš…………………………….. …………………………………………….. 2.000,-Sk 

4. František Bednár……………………………………………………………………..10.000,-Sk 

5. Pohrebná služba Acheron Poprad ako sponzor poskytla zľavu …… 12.000,-Sk 

6. Rodina Bohynská (príbuzní Milana Dlubača) ……………………………… 8.000,-Sk 

7. Beno Malec (USA) ………………………………………………………………….. 5.000,-Sk 

8. Rodina Brejková ……………………………………………………………………… 5.000,-Sk 

9. Jozef Vaškovič ……………………………………………………………………….. 1.000,-Sk 

10. Štefan Pazdera …………………………………………………………………….. 1.000,-Sk 

11. Mesto Kežmarok …………………………………………………………………… 10.800,-Sk 

12. Rodina Terebešiová ……………………………………………………………… 2.000,-Sk 

13. Rodina Bačkorová ………………………………………………………………… 1.000,-Sk 

14. Milan Nevlazla-Kežmarská informačná agentúra……………………… 2.000,-Sk 

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia-Kežmarok……………… 5.000,-Sk 

Celkové náklady : 145. 000,-Sk

Náklady na opravu múru a miesta pre pamätník na cintoríne v Kežmarku…29 500.-Sk

Cena Pamätníka podľa ponuky ID. Stone s.r.o. Poprad…………………………… 59 000.-SK 

Exhumácia, kremácia a prevoz podľa ponuky Acheron s.r.o. Poprad…………45 300.-Sk

Náklady na pohreb a pietný akt……………………………………………………………..10 000.-Sk

post

Darcovia a sponzori na opravu pamätníka okupácie 1968 v Poprade

(aktualizácia k 21.02.2024)

Brantner Poprad, s.r.o. – 300 eur

 JUDr. Vladimír Gürtler (advokát) – 300 eur

Mgr. František Majerský (poslanec NR SR za KDH a poslanec Msz v Poprade) – 200 eur

Ing. Marián Barilla, MBA (poslanec Msz mesta Poprad a okresný predseda Hlas-sociálna demokracia v okrese Poprad) – 100 eur

Pavol Cap (Šuňava) – 100 eur

Právnu podporu združeniu a projektu www.okupacia1968.eu zapezpečuje advokátska kancelária JUDr. Vladimíra Gürtlera

post

ZBIERKA NA OPRAVU „PAMÄTNÍKA OBETIAM OKUPÁCIE 21. AUGUSTA 1968“ V POPRADE

Pre nezáujem štátu sa stále zhoršuje stav jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968

Žiaľ, na Slovensku stále nemáme  centrálny pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dostatočne dôstojným miestom na úctenie si obetí okupácie a tragických udalostí, ktorých následky nesieme dodnes. Skromný pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002, plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa a návštevníkom Popradu pripomína tragické augustové udalosti.

Múr, na ktorom  boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky  praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá  jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.

Žiaľ, všetky žiadosti Svetového združenie bývalých politických väzňov o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu pamätníka adresované Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu obrany SR, Ministerstvu kultúry SR a Prezidentke Zuzane Čaputovej boli zamietnuté.

Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.
Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca. max. 3 000 eur v súčasných cenách.

Obraciame sa preto na každého, komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka v Poprade s prosbou o poskytnutie  finančného daru na  jeho záchranu.  Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas,  bude uverejnené aj s poďakovaním na  samostatnej tabuľke na na múre pamätníka a tiež aj na tejto webstránke.

Ďakujeme za Vašu podporu.

V prípade, že dar chcete poskytnúť na základe písomnej zmluvy, neváhajte nás kontaktovať na emaile: pamatnik.poprad@okupacia1968.eu a obratom Vám zašleme vzor darovacej zmluvy.

V prípade, že dar chcete poskytúť bez podpísania písomnej darovacej zmluvy, dovoľujeme si Vás požiať pri bankovom prevode o uvedenie týchto údajov do poznámky bankovej tranzakcie: DAR pamatnik PP, Vaše meno a priezvisko, Váš trvalý pobyt a kontakt na Vás (email alebo tel. čislo).

Bankový účet občianskeho združenia

Svetové združenie bývalých politických väzňov:

IBAN SK39 8330 000 000 2400 88 9071


Aktuálny stav pamätníka na Námesti sv. Egídia v Poprade.