post

Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 

           Svetové združenie bývalých politických väzňov už v roku 2004 zabezpečilo v Kežmarku postavenie ojedinelého Pamätníka usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989.

Súčasťou odhalenia pamätníka bola dňa 29.3.2004 aj uskutočnená exhumácia a prevoz telesných pozostatkov obetí komunizmu Ondreja Brejku a Milana Dlubača, usmrtených v roku 1980 pri úteku do Rakúska. Títo nemohli byť dodnes dôstojne pochovaní. Bolo to aj posledné želanie dnes už nebohého otca Ondreja Brejku.
          Od roku 1991 sa pre nezáujem viacerých oslovených nepodarilo zrealizovať tento projekt, ojedinelý svojho druhu na území SR s uvedením štatistiky usmrtených.
           Ministerstvo financií SR schválilo poskytnutie príspevku vo výške 90 000,- Sk na projekt pamätníka zo zisku z lotérii, čím sa vytvoril predpoklad pre zdarne uskutočnenie tejto akcie. Táto suma síce postačovala na samotný pamätník, nestačila však na pokrytie nákladov spojených s exhumáciou, prevozom telesných pozostatkov a kremáciu Ondreja Brejku a Milana Dlubača. 
           Svetové združenie bývalých politických väzňov preto vyhlásilo verejnú zbierku a obrátilo sa na všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete s prosbou o poskytnutie hoci aspoň skromného daru, aby pri odhalení pamätníka mohol byť uskutočnený aj dôstojný pohreb obetí. Súčasťou pamätníka aj tabuľa s uvedením mien darcov a sponzorov, ktorí si to želali.

Celková suma ku dňu 25.6.2004: 147. 480,-Sk 

1. SZČPV……………………………………………………………………………………. 4.680,-Sk

2. Ministerstvo financií SR…………………………………………………………… 90.000,-Sk 

3. Ján Korpáš…………………………….. …………………………………………….. 2.000,-Sk 

4. František Bednár……………………………………………………………………..10.000,-Sk 

5. Pohrebná služba Acheron Poprad ako sponzor poskytla zľavu …… 12.000,-Sk 

6. Rodina Bohynská (príbuzní Milana Dlubača) ……………………………… 8.000,-Sk 

7. Beno Malec (USA) ………………………………………………………………….. 5.000,-Sk 

8. Rodina Brejková ……………………………………………………………………… 5.000,-Sk 

9. Jozef Vaškovič ……………………………………………………………………….. 1.000,-Sk 

10. Štefan Pazdera …………………………………………………………………….. 1.000,-Sk 

11. Mesto Kežmarok …………………………………………………………………… 10.800,-Sk 

12. Rodina Terebešiová ……………………………………………………………… 2.000,-Sk 

13. Rodina Bačkorová ………………………………………………………………… 1.000,-Sk 

14. Milan Nevlazla-Kežmarská informačná agentúra……………………… 2.000,-Sk 

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia-Kežmarok……………… 5.000,-Sk 

Celkové náklady : 145. 000,-Sk

Náklady na opravu múru a miesta pre pamätník na cintoríne v Kežmarku…29 500.-Sk

Cena Pamätníka podľa ponuky ID. Stone s.r.o. Poprad…………………………… 59 000.-SK 

Exhumácia, kremácia a prevoz podľa ponuky Acheron s.r.o. Poprad…………45 300.-Sk

Náklady na pohreb a pietný akt……………………………………………………………..10 000.-Sk