post

Darcovia a sponzori na opravu pamätníka okupácie 1968 v Poprade

(aktualizácia k 21.02.2024)

Brantner Poprad, s.r.o. – 300 eur

 JUDr. Vladimír Gürtler (advokát) – 300 eur

Mgr. František Majerský (poslanec NR SR za KDH a poslanec Msz v Poprade) – 200 eur

Ing. Marián Barilla, MBA (poslanec Msz mesta Poprad a okresný predseda Hlas-sociálna demokracia v okrese Poprad) – 100 eur

Pavol Cap (Šuňava) – 100 eur

Právnu podporu združeniu a projektu www.okupacia1968.eu zapezpečuje advokátska kancelária JUDr. Vladimíra Gürtlera

post

ZBIERKA NA OPRAVU „PAMÄTNÍKA OBETIAM OKUPÁCIE 21. AUGUSTA 1968“ V POPRADE

Pre nezáujem štátu sa stále zhoršuje stav jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968

Žiaľ, na Slovensku stále nemáme  centrálny pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dostatočne dôstojným miestom na úctenie si obetí okupácie a tragických udalostí, ktorých následky nesieme dodnes. Skromný pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002, plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa a návštevníkom Popradu pripomína tragické augustové udalosti.

Múr, na ktorom  boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky  praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá  jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.

Žiaľ, všetky žiadosti Svetového združenie bývalých politických väzňov o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu pamätníka adresované Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu obrany SR, Ministerstvu kultúry SR a Prezidentke Zuzane Čaputovej boli zamietnuté.

Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.
Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca. max. 3 000 eur v súčasných cenách.

Obraciame sa preto na každého, komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka v Poprade s prosbou o poskytnutie  finančného daru na  jeho záchranu.  Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas,  bude uverejnené aj s poďakovaním na  samostatnej tabuľke na na múre pamätníka a tiež aj na tejto webstránke.

Ďakujeme za Vašu podporu.

V prípade, že dar chcete poskytnúť na základe písomnej zmluvy, neváhajte nás kontaktovať na emaile: pamatnik.poprad@okupacia1968.eu a obratom Vám zašleme vzor darovacej zmluvy.

V prípade, že dar chcete poskytúť bez podpísania písomnej darovacej zmluvy, dovoľujeme si Vás požiať pri bankovom prevode o uvedenie týchto údajov do poznámky bankovej tranzakcie: DAR pamatnik PP, Vaše meno a priezvisko, Váš trvalý pobyt a kontakt na Vás (email alebo tel. čislo).

Bankový účet občianskeho združenia

Svetové združenie bývalých politických väzňov:

IBAN SK39 8330 000 000 2400 88 9071


Aktuálny stav pamätníka na Námesti sv. Egídia v Poprade.