O čo ide ?

Okupácia Československa v roku 1968 bola označením pre inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Táto udalosť sa stala v auguste 1968 a bola známa ako „Prague Spring“ (Pražská jar).

Počas Pražskej jari sa v Československu vyskytla séria reforiem, ktoré mali za cieľ uvoľnenie politických a ekonomických obmedzení, zvýšenie slobody prejavu a demokratizáciu spoločnosti. Tieto reformy boli však vnímané so značným nebezpečenstvom pre sovietskeho vodcu Leonida Brežneva a iných vodcov Varšavskej zmluvy, ktorí sa obávali strátu kontroly nad východoeurópskymi krajinami pod ich vplyvom.

V reakcii na Pražskú jar vyslal Sovietsky zväz a ďalší členovia Varšavskej zmluvy vojská do Československa, aby potlačili reformné hnutie. Táto vojenská intervencia viedla k potlačeniu Pražskej jari a následnému obdobiu normalizácie, kedy sa Československo vrátilo k tvrdšiemu komunistickému režimu a politickým zásahom sovietskych vodcov. Okupácia Československa v roku 1968 mala hlboký a trvalý vplyv na Československo a celý východný blok v nasledujúcich desaťročiach.

Hlavným cieľom tejto web stránky je pripomínať si okupácia Československa v roku 1968 vojskami Varšavskej zmluvy na čele s vtedajším Sovietskym zväzom všetkými zmysluplnými prostriedkami.

Ďakujeme za Vašu podporu. Akékoľvek materiály a informácie týkajúce sa okupácie Českoskoslovenska vojskami Varšavskej zmluvy nám nevahájte zaslať na email: okupacia1968@okupacia1968.eu